CLAPS

Common Leading Advanced Planning System

Największym wyzwaniem, jest zarządzanie kosztami na właściwym etapie … czyli zanim powstaną ...


Innowacyjne oprogramowanie do zarządzania usługami oraz produkcją
w przedsiębiorstwie, holdingu, grupie firmIdea systemu


CLAPS, to bardzo innowacyjny system informatyczny do zarządzania firmą, grupą firm / holdingiem. Współpracuje z wszystkimi istniejącymi w firmie / holdingu programami, integruje je i koordynuje ich pracę.
System wykorzystuje zaawansowany mechanizm umożliwiający właściwe zapisanie warunków umowy z kontrahentem i dzięki temu zaczyna „widzieć” i „rozumieć” warunki tych umów, potrafi ocenić jak należy ją realizować, jaki potencjał będzie potrzebny do jej wykonania.
Jest to jedyny system, który z uwagi na wysoki stopień zaawansowania technologicznego oraz z uwagi na innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, w równym stopniu spełnia wysokie wymagania dużych korporacji jak i średnich oraz małych firm.

Oszczędności


Wdrożenie systemu CLAPS przynosi wyraźne oszczędności na wielu obszarach:

  • obsługa obiektow - kilka minut to czas, który jest potrzebny do zbudowania harmonogramu pracy dla jednego obiektu na cały miesiąc, uwzględniając wszystkie warunki i okoliczności.
  • bezpośrednie koszty zatrudnienia – kontrola i uporządkowanie czynników obniżających rentowności kontraktu poprzez nałożenie restrykcji wykrywających błędy w zarządzaniu czasem pracy: nad-etatyzacja, nadgodziny, godziny nocne, nieplanowane absencje, etc. Oszczędności nawet do 7% BKZ.
  • dywersyfikacja ryzyka utraty kontraktu w wyniku realizacji niezgodnie z umową

Bezpieczeństwo


Zarządzanie firmą poprzez CLAPS, w wielu obszarach zwiększa bezpieczeństwo:

  • finansowe – dowolne analizy i zestawienia pokazujące rentowność, koszty (obiektu, oddziału, firmy, holdingu) dostępne na bieżąco dla dowolnego obszaru działalności
  • biznesowe – kontrola realizacji umów pod względem zgodności z obowiązującym prawem, warunkami kontraktu, wewnętrznymi regułami (możliwość stworzenia dowolnej regulacji, restrykcji czy ograniczenia w zarządzaniu czasem pracy)
  • prawne i koncesyjne – kompletne rozwiązanie kwestii dokumentów w ramach wymogów WPA: Księga Realizacji Umowy, rejestr umów - wszystkie zestawienia oraz ewidencje dostępne natychmiastowo


Integracja


CLAPS jest systemem, który uzupełnia istniejące w firmie oprogramowanie, w związku z tym nie wymaga zmiany systemów kadrowych, księgowych czy magazynowych. Nasze rozwiązanie zintegruje wiele obszarów działalności oraz podstawowe programy zainstalowane w firmie, a dzięki dostępnej funkcjonalności wiele ważnych i kluczowych informacji, z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem, jest dostępne w jednym miejscu.

Czytaj więcej »