CLAPS

Common Leading Advanced Planning System

Największym wyzwaniem, jest zarządzanie kosztami na właściwym etapie … czyli zanim powstaną ...


Rejestr umów


Moduł umożliwiający wprowadzenie do systemu CLAPS umów z kontrahentami i przygotowanie ich w taki sposób, aby stały się bazą dla wszystkich pozostałych elementów systemu. Zapisane umowy są punktem wyjścia dla wszelkich dalszych działań operacyjnych w prawidłowej realizacji tychże umów, czyli zgodnie z warunkami w nich określonymi.
Ponadto, prawidłowo wyprowadzone umowy podwykonawcze mogą wpływać na dziełania operacyjne w podmiotach powiązanych.


Wszystkie umowy zawarte w holdingu dostępne w jednym miejscu


Możliwość zdefiniowania dowolnej usługi


W ramach usługi, możliwość definiowania dowolnych parametrów


Blyskawiczna analiza parametrów zawartych umów


Szybki podgląd portfela umów

Powrót »