CLAPS

Common Leading Advanced Planning System

Największym wyzwaniem, jest zarządzanie kosztami na właściwym etapie … czyli zanim powstaną ...


Bezpieczeństwo


Niezależnie od branży, w której firma prowadzi działalność, bezpieczeństwo biznesu jest równie ważne jak jego rentowność. Poprawa czy zwiększanie bezpieczeństwa polega na dywersyfikacji wszelkich zidentyfikowanych ryzyk. Ryzyka można pogrupować na kilka zasadniczych obszarów:Powrót »