CLAPS

Common Leading Advanced Planning System

Największym wyzwaniem, jest zarządzanie kosztami na właściwym etapie … czyli zanim powstaną ...


Integracja


CLAPS jest systemem, który uzupełnia istniejące w firmie oprogramowanie, w związku z tym nie wymaga zmiany systemów kadrowych, księgowych czy magazynowych. Nasze rozwiązanie zintegruje wiele obszarów działalności oraz podstawowe programy zainstalowane w firmie, a dzięki dostępnej funkcjonalności wiele ważnych i kluczowych informacji, z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem, jest dostępne w jednym miejscu.

System CLAPS doskonale integruje się z istniejącymi w firmie systemami. Korzysta z dostępnych zasobów bazowych (np. system kadrowy, magazynowy), a jednocześnie dane, które naturalnie powstają w wyniku działań związanych z realizacją zawartych umów, w sposób automatyczny, przekazuje zwrotnie do systemów płacowych czy finansowo-księgowych.
Integracja obejmuje wymianę danych na bieżąco, we firmach scalonych w holdingu i reprezentowanych w systemie CLAPS !


Aby system CLAPS osiągnął pełnię swoich możliwości w zakresie zarządzania czasem pracy, niezbędna jest stała, dwukierunkowa komunikacja pomiędzy programami kadrowo-płacowymi a systemem CLAPS.

 1. Integracja w kierunku od systemu kadrowego do systemu CLAPS
  W tym kierunku, integracja odbywa się w dwóch podstawowoych obszarach:

  1. Dane o zasobach osobowych
   W tym zakresie potrzebne jest cykliczne przekazywanie informacji o bieżącym stanie zatrudnienia.
   Przekazywane dane muszą obejmować wszystkie cechy i parametry zatrudnienia istotne z punktu widzenia systemu CLAPS:

   • Kod pracownika, imię, nazwisko, etc
   • Pełne dane o zawartych umowach o pracę
   • Pełne dane o zawartych umowach cywilnoprawnych
   • Pełne dane o dostępnych limitach urlopowych
   • Dane o zewidencjonowanych absencjach
   • Stawki za urlop oraz L4
   • Wszelkie inne dodatki wchodzące w skład wynagrodzenia
   • Wszelkie atrybuty, kwalifikacje i inne parametry dostępne w systemie HR

   Mechanizm integracji przewiduje przekazywanie przy każdej aktualizacji pełnego bloku danych, wraz z całą historią (załączniki etat.xml, ucp.xml).

  2. Dane o zarejestrowanych zwolnieniach chorobowych (L4)
   W tym zakresie potrzebne jest cykliczne przekazywanie informacji o pojawiających się nowych L4 oraz o ewentualnych modyfikacjach czy usuwaniu wpisów.
   Przekazywane dane muszą obejmować istotne cechy zwolnienia chorobowego:
   • Numer i seria
   • Kod pracownika, imię, nazwisko
   • Zakres obowiązywania
   • Inne parametry istotne z punktu widzenia systemu CLAPS


 2. Integracja w kierunku od systemu CLAPS do systemu kadrowego
  W tym zakresie system CLAPS może (powinien) wprowadzać do systemu HR dane o nowych Departamentach, wydziałach (lokalizacjach).
  Są to elementy struktury organizacyjnej firmy, pod które w programie HR są „podpinani” pracownicy.
  Dzięki tej integracji we wszystkich systemach HR jest identyczna struktura.

  Tu przekazywana jest prosta informacja:
  1. Kod (akronim)
  2. Nazwa wydziału (lokalizacji)
Powrót »