CLAPS

Common Leading Advanced Planning System

Największym wyzwaniem, jest zarządzanie kosztami na właściwym etapie … czyli zanim powstaną ...


Analizy i zestawienia - DashBoard


System CLAPS posiada na różnych poziomach wiele mechanizmów umożliwiających prowadzenie analiz.
Inne analizy dostępne są z poziomu planowania grafików, inne z poziomu lokalizacji a jeszcze inne z poziomu Rejestru Umów.
Zupełnie oddzielnym modułem dostarczającym bardzo precyzyjnych analiz jest DashBoard!

System CLAPS jest tak zbudowany oraz posiada dane o niezwykle dużej dokładności, iż pozwala zbudować praktycznie każde zestawienie i każdą analizę, która będzie potrzebna w firmie.

Poniżej kilka przykładowych zestawień i analiz:


Przykład - Analiza godzin pracy

Zestawienie zbudowane na potrzeby modułu DashBoard, przedstawia sumę wszystkich godzin pracy zaplanowanych na wszystkich obiektach we wszystkich podmiotach holdingu - łącznie.


Przykład - Analiza godzin absencji

Zestawienie zbudowane na potrzeby modułu DashBoard, przedstawia sumę wszystkich godzin absencji zaplanowanych na wszystkich obiektach we wszystkich podmiotach holdingu - łącznie.


Analiza grafików - wykryte restykcje i ostrzeżenia

Zestawienie zbudowane na potrzeby modułu Zarządzanie Lokalizacją, przedstawia stan grafików i wypunktowuje wszystkie zarejestrowane uwagi i restrykcje, które wystąpiły na planowanym obiekcie.


Analiza grafików - status doszacowania

Zestawienie zbudowane na potrzeby modułu Zarządzanie Lokalizacją, przedstawia stan grafików oraz przedstawia, czy grafiki są właściwie doszacowane. W przypadku różnic pomiędzy zapotrzebowaniem a faktycznym planem, zestawienie wykazuje wielkość błędu.

Powrót »