Optymalne planowanie grafiku - zwykła czynność czy sztuka ekonomii ?


Sztuką jest zaplanować grafik w taki sposób, aby z jednej strony spełnić wymagania kontrahenta, z drugiej strony wykonać to najtaniej jak jest to możliwe! Tu oczywiście pojawią się określone problemy podnoszone przez osoby odpowiedzialne za sporządzanie takich planów.

Test komentarza Jednym z głównych problemów jest panująca w firmie rzeczywistość, czyli fakt, iż najczęściej grafiki ustalane są przez samych pracowników na obiekcie. Plany te są sumą różnorodnych oczekiwań, potrzeb i porozumień pomiędzy pracownikami na obiekcie.

Niestety, wyżej wymienione przyczyny mają swoją cenę, czyli niepożądany wzrost kosztu realizacji usługi oraz odwieczny problem z równomiernym wykorzystaniem urlopów. Nie ma czemu się dziwić, jeśli realizacja usługi odbywa się w oparciu o umowę etatową realizowaną w równoważnym czasie pracy, a służby często są dłuższe niż 8 godzin (często 12-sto godzinne lub nawet dłuższe). Na obiekcie 12-sto godzinnym, w przeciętnym miesiącu mamy 14 służb i 16 dni wolnych od pracy.

Jeśli planowanie grafiku realizowane jest przez samych pracowników, przy odrobinie kreatywności, bardzo łatwo uwzględnić własne zapotrzebowanie na dni wolne w planie i praktycznie wyeliminować konieczność wybierania urlopu. Konsekwencją dla pracodawcy są spiętrzające się limity urlopowe i konieczność budowania ogromnych rezerw na ten cel !

Aby wyeliminować tę kosztowną okoliczność należałoby zwrócić czynność planowania grafików do koordynatora. Ale to też nie jest takie łatwe, gdy brakuje wygodnych i wydajnych narzędzi do realizowania tego zadania.

Tu swoją wartość ujawnia dostępna w CLAPS funkcja AUTO-PLAN
Z pomocą tej funkcji, grafik zostaje zaplanowany w czasie kilku sekund! Najważniejszy jednak nie jest czas przygotowania planu dla obiektu, a spełnienie założeń optymalizacyjnych tak, aby ów plan generował możliwie jak najniższy koszt.

Funkcję możemy skonfigurować według indywidualnych wytycznych np. tak, aby dla etatowych umów o pracę:
  • wyeliminować godziny nocne
  • ograniczyć przypadki niedoszacowania i przeszacowania wymiaru etatu
  • wyeliminować przypadki powstawania nadgodzin
  • ograniczyć proceder unikania realizacji urlopów
Suma powyższych korzyści na swój wymiar materialny oraz ekonomiczny i zdecydowanie poprawia rentowność obiektów.
Dodając do tego przemyślany mechanizm realizacji zastępstw w przypadku wszelkich nieplanowanych absencji – można łatwo osiągnąć ekonomiczne optimum !

Funkcje realizujące powyższe algorytmy, będą już wkrótce dostępne w CLAPS